Старт-ъп компании

Старт-ъп компаниите (от англ.: start-up) представляват дружество, съдружие или временна организация, чиято цел е намирането на перспективни и мащабни нови бизнес модели. Самите компании също са новосъздадени и тепърва разработвани, като приоритет са им новите и неизследвани пазари. Терминът старт-ъп набира своята популярност главно след бумът на фирмените сайтове в интернет през последните години.

Старт-ъп компаниите могат да съществуват под най-различни форми. Главна част при създаването на подобен вид бизнес е да се проведат задълбочени изследвания с цел да се откие и оцениидея или бизнес концепция, която да бъде по-дълбоко развита и изградена като самостоятелна концепция, която да може да бъде експлоатирана с търсковски цели. Една компания престава да съществува под термина старт-ъп в следствие на различни фактори, като например да бъде закупена, слята или придобита от друга вече съществуваща фирма или когато саматя тя престане да отговаря на изискванията за търсене и развиване на нови идеи и концепции.

Старт-ъп фирмите обикновено привличат интереса на инвеститорите със съотношението на ръска и възнаграждението. Инвеститорите могат да очакват голяма възвръщаемост на вложените по-ниски разходи, което прави старт-ъп идеите много перспективни и с голям потенциал.

В основата на старт-ъп фирмите стои идеята, че непринудените и неофициалните отношения на работното място повишават доста ефективността на екипа. В едно проучване от 1960 г. Дъглас Макгрегър подчертава, че всъщност компаниите нямат нужда от наказания или награди, за да мотивират служителите, тъй като някои хора притежават голяма мотивация и желаниеза развитие по принцип.

Липсата на подобни стресови фактори позволява на служителите и разработчиците да се съсредоточат по-малко върху работната среда върху тях, а да насочат изцяло усилията си и потенциала си към постигането на нещо ново, интересно и полезно за компанията. Именно поради по-голямата ефективност на тези екипи те стават много привлекателни за купуване от големите компании. Това е и тактиката на гиганта Гугъл, който, след закупуването на стартиращи компани или наемането на хора от тях, прави всичко възможно техните екипи да се чувстват удобно на работните си места, като дори им е позволено да взимат домашнтие си любимси със себе си на рбаота. Идеята зад всички тези промени на работното място в старт-ъп компаниите или в компаниите, закупуващи стартиращи фирми, е да се осигури максимално спокойна и насърчителна среда за работниците, за да могат те да достигнат своят пълен креативен потенциал.

Масов недостатък на повечето старт-ъп фирми е пренебрегването на защитата на своята интелектуална собственост. Дори и стойността на фирмата да е базирана на технологиите, често е също толкова важно за собствениците да осигурят адекватна защита на интелектуалната собственост зад проектите. Според изследване на новинарското списание „The Economist” 75 % от стойността на публичните компании се основава на интелектуалната собственост (в сравнение с 40 % през 1980 г.).

Често 100 % от стойността на старт-ъп компаниите се основава именно на техните идеи, методи и проекти. Затова е важно за технологично ориентираните компании да разполагат със сигурна стратегия за защита на своята интелектуална собственост.